Zespoły naukowo - badawcze ITK

Nazwa zespołu Skład zespołu Główne kierunki działalności zespołu
Zespół Walki Elektronicznej płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT
ppłk dr inż. Jarosław BUGAJ
ppłk dr inż. Mariusz BEDANRCZYK
płk rez. mgr inż. Ryszard BERENT
kpt. mgr inż. Jarosław WOJTUŃ
por. mgr inż. Michał CIOŁEK
dr inż. Leszek KACHEL
dr inż. Roman JAŻDŻEWSKI
Wojciech Głąbikowski
doktorant: Przemysław ŚCIBIOREK
doktorant: Paweł DUDEK
Systemy walki elektronicznej. Systemy zakłócania i namierzania radiowego. Systemy satelitarne. Przetwarzanie sygnału akustycznego, mowy, obrazów nieruchomych i ruchomych. Lokalizacja źródeł emisji akustycznej. Systemy ukrywania danych - znakujące
i steganograficzne. Cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych.
Zespół Inżynierii Systemów Teleinformatycznych i Telekomunikacyjnych dr hab. inż. Grzegorz RÓŻANSKI, prof. WAT
płk rez. dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI
ppłk dr inż. Jarosław KRYGIER
kpt. mgr inż. Krzysztof MAŚLANKA
dr inż. Artur BAJDA
dr inż. Mirosław POPIS
mjr dr inż. Jerzy DOŁOWSKI
dr inż. Joanna GŁOWACKA
dr inż. Marian WRAŻEŃ
mgr inż. Jakub BANASZEK
Inżynieria systemów teleinformatycznych
Architektury sieci IPv4 i IPv6
Protokoły sieci teleinformatycznych
Mobilne sieci doraźne
Jakość usług w sieciach teleinformatycznych
Mechanizmy wielopoziomowego bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych
Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Sieci LAN, MAN, WAN - architektury, techniki i protokoły komunikacyjne.
Sieci szkieletowe i dostępowe – architektury, techniki i protokoły komunikacyjne.
Bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych.
Jakość usług multimedialnych w sieciach.
Modelowanie i symulacja sieci telekom. i teleinformatycznych
Zespół Radiokomunikacji dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT
prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI
ppłk mgr inż. Robert KRAWCZAK
dr inż. Jarosław MICHALAK
dr inż. Wojciech BEDNARCZYK
dr inż. Bogdan ULJASZ
mgr inż. Paweł SKOKOWSKI
mgr inż. Krzysztof MALON
mgr inż. Michał KRYK
mgr inż. Anna CHECIŃSKA-KASZUBA
mgr inż. Radosław CHĘCIŃSKI
Systemy bezprzewodowe wąsko i szeroko-pasmowe, bezprzewodowe sieci LAN, systemy komórkowe.
Bezprzewodowe systemy dostępowe.
Taktyczna łączność radiowa KF i UKF.
Radio definiowane programowo i radio kognitywne.
Zespół Techniki Cyfrowej płk rez. dr hab. inż. Ryszard SZPLET, prof. WAT
ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ
dr inż. Zbigniew JACHNA
dr inż. Rafał SZYMANOWSKI
dr inż. Jerzy PASIERBIŃSKI
dr inż. Andrzej PONIECKI
dr inż. Paweł KWIATKOWSKI
dr inż. Paweł DĄBAL
mgr inż. Krzysztof RÓŻYC
mgr inż. Dominik SONDEJ
mgr inż. Krzysztof SIECZKOWSKI
mgr inż. Jakub TYBURSKI
Technika układów cyfrowych.
Metrologia odcinków czasowych.
Systemy mikroprocesorowe.
Zespół Anten
i Propagacji fal oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej
prof. dr hab. inż. Marian WNUK
prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI
ppłk dr inż. Marek BUGAJ
dr inż. Leszek NOWOSIELSKI
mgr inż. Kazimierz PIWOWARCZYK
mgr inż. Rafał PRZESMYCKI
Kompatybilność elektromagnetyczna
Propagacja fal elektromagnetycznych
Systemy antenowe.
Zespół Analizy, Modelowania
i Estymacji Kanałów Radiowych
(ZAMEK-R)
Dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT
mjr dr inż. Jan KELNER
Pomiary, estymacja i modelowanie kanałów radiowych
Lokalizacja źródeł emisji radiowej