Instytut organizuje i realizuje następujące studia podyplomowe:

Informacja o studiach podyplomowych:

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Organizator

Instytut Telekomunikacji
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
Tel. 261 839 517
e-mail: artur.bajda@wat.edu.pl

Cel

Głównym celem niestacjonarnych studiów podyplomowych pod nazwą „Systemy i sieci telekomunikacyjne” jest uaktualnienie wiedzy / zapoznanie z nowymi technikami i technologiami stosowanymi we współczesnych sieciach i systemach telekomunikacyjnych oraz uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie oraz eksploatację systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Dla kogo przeznaczony

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2018r. do lipca 2019r. Łączny czas trwania studiów wynosi 190 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów (jeden zjazd w miesiącu). Zajęcia audytoryjne odbywają się w czasie pierwszych dziesięciu zjazdów (180 godzin), natomiast ostatni (jedenasty – 10 godzin) zjazd jest przeznaczony na egzamin końcowy (październik 2019r.).

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna: 85 zł. (nie podlega zwrotowi)
 • czesne: 4 000 zł. (płatne jednorazowo)
 • opłata za dyplom: 30 zł

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych 2018/2019

 Zjazd Termin
1. 19, 20.10.2018
2. 16, 17.11.2018
3. 07, 08.12.2018
4. 11, 12.01.2019
5. 15, 16.02.2019
6. 22, 23.03.2019
7. 12, 13.04.2019
8. 17, 18.05.2019
9. 07, 08.06.2019
10. 05, 06.07.2019
 Egzamin 18.10.2019

 

Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów w wersji elektronicznej. Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać z księgozbioru Biblioteki Głównej WAT oraz odpłatnie z bazy hotelowej, gastronomicznej oraz parkingów na terenie chronionym WAT.

Informacje szczegółowe  Podanie o studia

 

Informacja o studiach podyplomowych:

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Organizator

Instytut Telekomunikacji
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
Tel. 261 839 517
e-mail: artur.bajda@wat.edu.pl

Cel

Głównym celem niestacjonarnych studiów podyplomowych pod nazwą „Systemy i sieci telekomunikacyjne” jest uaktualnienie wiedzy / zapoznanie z nowymi technikami i technologiami stosowanymi we współczesnych sieciach i systemach telekomunikacyjnych oraz uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie oraz eksploatację systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Dla kogo przeznaczony

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2017r. do lipca 2018r. Łączny czas trwania studiów wynosi 190 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów (jeden zjazd w miesiącu). Zajęcia audytoryjne odbywają się w czasie pierwszych dziesięciu zjazdów (180 godzin), natomiast ostatni (jedenasty – 10 godzin) zjazd jest przeznaczony na egzamin końcowy (październik 2018r.).

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna: 85 zł. (nie podlega zwrotowi)
 • czesne: 4 000 zł. (płatne jednorazowo)
 • opłata za dyplom: 30 zł

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych 2017/2018

 Zjazd Termin
1. 27, 28.10.2017
2. 24, 25.11.2017
3. 15, 16.12.2017
4. 26, 27.01.2018
5. 23, 24.02.2018
6. 23, 24.03.2018
7. 27, 28.04.2018
8. 25, 26.05.2018
9. 22, 23.06.2018
10. 13, 14.07.2018
 Egzamin 19.10.2018

Informacje szczegółowe  Podanie o studia

Informacja o studiach podyplomowych:

Systemy i sieci następnej generacji

Organizator

Instytut Telekomunikacji
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
Tel. 261 839 517
e-mail: artur.bajda@wat.edu.pl

Cel

Głównym celem niestacjonarnych studiów podyplomowych pod nazwą „Systemy i sieci następnej generacji” jest uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu nowych rozwiązań, technik i protokołów proponowanych dla sieci i systemów następnej generacji oraz uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających ich projektowanie i eksploatację.

Dla kogo przeznaczony

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych o kierunku Elektronika i telekomunikacja i pokrewnych oraz w specjalnościach z zakresu sieci i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2018r. do lipca 2019r. Łączny czas trwania studiów wynosi 190 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów (jeden zjazd w miesiącu). Zajęcia audytoryjne odbywają się w czasie pierwszych dziesięciu zjazdów (180 godzin), natomiast ostatni (jedenasty – 10 godzin) zjazd jest przeznaczony na egzamin końcowy (październik 2019r.).

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna: 85 zł. (nie podlega zwrotowi)
 • czesne: 4 000 zł. (płatne jednorazowo)
 • opłata za dyplom: 30 zł

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych 2018/2019

 Zjazd Termin
1. 26, 27.10,2018
2. 23, 24.11.2018
3. 14, 15.12.2018
4. 18, 19.01.2019
5. 22, 23.02.2019
6. 29, 30.03.2019
7. 26, 27.04.2019
8. 24, 25.05.2019
9. 14, 15.06.2019
10. 12, 13.07.2019
 Egzamin 25.10.2019

Informacje szczegółowe  Podanie o studia

Informacja o studiach podyplomowych:

Systemy i sieci następnej generacji

Organizator

Instytut Telekomunikacji
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
Tel. 261 839 517
e-mail: artur.bajda@wat.edu.pl

Cel

Głównym celem niestacjonarnych studiów podyplomowych pod nazwą „Systemy i sieci następnej generacji” jest uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu nowych rozwiązań, technik i protokołów proponowanych dla sieci i systemów następnej generacji oraz uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających ich projektowanie i eksploatację.

Dla kogo przeznaczony

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych o kierunku Elektronika i telekomunikacja i pokrewnych oraz w specjalnościach z zakresu sieci i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Czas trwania i sposób realizacji kursu

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2017r. do lipca 2018r. Łączny czas trwania studiów wynosi 190 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów (jeden zjazd w miesiącu). Zajęcia audytoryjne odbywają się w czasie pierwszych dziesięciu zjazdów (180 godzin), natomiast ostatni (jedenasty – 10 godzin) zjazd jest przeznaczony na egzamin końcowy (październik 2018r.).

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna: 85 zł. (nie podlega zwrotowi)
 • czesne: 4 000 zł. (płatne jednorazowo)
 • opłata za dyplom: 30 zł

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych 2017/2018

 Zjazd Termin
1. 20, 21.10.2017
2. 17, 18.11.2017
3. 08, 09.12.2017
4. 19, 20.01.2018
5. 16, 17.02.2018
6. 16, 17.03.2018
7. 20, 21.04.2018
8. 18, 19.05.2018
9. 15, 16.06.2018
10. 06, 07.07.2018
 Egzamin 12.10.2018

Informacje szczegółowe  Podanie o studia