Drukuj

Plan seminariów w Instytucie Telekomunikacji WEL
w roku akademickim 2015/2016

Lp.

Autor

Temat

Termin
realizacji

Seminaria instytutowe

1.

mgr inż.
Michał BERNAT

Detekcja stanu stopnia zmęczenia w oparciu o analizę zmienności rytmu serca

18.12.2015

117/47

2.

mgr inż.
Krzysztof WODECKI

Akustyczna transmisja steganograficzna w sieciach heterogenicznych

08.01.2016

117/47

3.

mgr inż.
Krzysztof SAWICKI

Zarządzanie siecią heterogeniczną za pomocą terminala steganografii sieciowej wykorzystującego standard IEEE 802.11

22.01.2016

117/47

4.

mgr inż.
Krzysztof PAROBCZAK

Atonomiczny mechanizm uwierzytelnienia węzłów w sieci MANET osadzony w warstwie łącza danych

05.02.2016

117/47

5.

płk dr hab. inż. Ryszard SZPLET
dr inż. Zbigniew JACHNA
mgr inż. Krzysztof RÓŻYC
mgr inż. Paweł KWIATKOWSKI

Wielofunkcyjny system pomiarowy do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości

11.03.2016

117/47

6.

mgr inż.
Paweł SKOKOWSKI

Metody monitorowania widma w radiowych sieciach kognitywnych

08.04.2016

117/47

7.

mgr inż.
Anna KASZUBA

Metoda efektywnego zarządzania zasobami w wielozakresowych sieciach MANET

06.05.2016

117/47

8.

mgr inż.
Radosław CHĘCIŃSKI

Koncepcja adaptacyjnej sieci MANET dla systemów zdalnego sterowania

13.05.2016

117/47

9.

mgr inż.
Krzysztof MALON

Efektywne metody zdecentralizowanego dynamicznego dostępu do widma w kognitywnych radiowych sieciach doraźnych

20.05.2016

117/47

10.

mgr inż.
Michał KRYK

Emulacja środowiska elektromagnetycznego w sieciach Ad-Hoc

27.05.2016

117/47

11.

kpt. mgr inż.
Krzysztof MAŚLANKA

Zarządzanie konfiguracją routerów brzegowych w heterogenicznych taktycznych sieciach IP

03.06.2016

117/47

12.

mgr inż.
Wojciech BEDNARCZYK

Wykorzystanie ukrytych modeli Markowa do predykcji stanu kanałów dla radia kognitywnego

10.06.2016

117/47

Seminaria zakładowe

13.

płk dr inż.
Piotr ŁUBKOWSKI

Zadania dydaktyczne i naukowe ZST w semestrze zimowym 2015/16

09.10.2015

22/47

14.

mgr inż.
Piotr SZAFRANIEC

Stan bazy laboratoryjnej w ZST

06.11.2015

22/47

15.

płk mgr inż.
Zbigniew KLONOWSKI

Wybrane aspekty bezpieczeństwa cybernetycznego w sieciach teleinformatycznych

10.11.2015

112/47

16.

mgr inż.
Dominik SONDEJ

Analiza wpływu temperatury na parametry interpolacyjnego licznika czasu

12.11.2015

204/45

17.

dr inż.
Bogdan ULJASZ

Koncepcja żołnierza przyszłości

17.11.2015

112/47

18.

por. mgr inż.
Jarosław WOJTUŃ

Hybrydowa metoda synchronizacji czasowo-częstotliwościowej

24.11.2015

112/47

19.

ppor mgr inż.
Michał CIOŁEK

Wykorzystanie narzędzi wspomagających prowadzenie laboratoriów komputerowych na przykładzie laboratorium 115

01.12.2015

112/47

20.

mgr inż.
Piotr LENARCZYK

Implementacja metody steganografii sieciowej oraz metody steganografii sygnałowej operujących w standardzie transmisji DVB-T

08.12.2015

112/47

21.

mgr inż. Marcin PIJANKA
mgr inż. Paweł RYGIELSKI
mgr inż. Jakub BIERYŁO
mgr inż. Michał BYŁAK

Realizacja projektu badawczego - opis proponowanego mechanizmu

15.01.2016

22/47

22.

mgr inż.
Jarosław OŚKA

Rozpoznawanie mówcy w systemie dostępowym za pomocą wybranej metody klasyfikacji sygnału

19.01.2016

112/47

23.

mgr inż. Grzegorz TRZCIŃSKI
mgr inż. Damian JANKOWSKI

Realizacja projektu badawczego - wyniki analiz i badań

22.01.2016

22/47

24.

mgr inż.
Kamil PERKO

Metody adaptacyjnej kalibracji precyzyjnych liczników czasu

11.02.2016

204/45

25.

płk dr inż.
Piotr ŁUBKOWSKI

Zadania dydaktyczne i naukowe ZST w semestrze letnim 2015/16

25.02.2016

22/47

26.

mgr inż.
Paweł DĄBAL

Implementacja generatorów ciągów chaotycznych w układach programowalnych

19.05.2016

204/45

27.

mgr inż. Marcin PIJANKA
mgr inż. Paweł RYGIELSKI
mgr inż. Jakub BIERYŁO
mgr inż. Michał BYŁAK

Realizacja projektu badawczego - opis proponowanego mechanizmu

17.06.2016

22/47

28.

mgr inż. Grzegorz TRZCIŃSKI
mgr inż. Damian JANKOWSKI

Realizacja projektu badawczego - wynik badań i analiz

24.06.2016

22/47

 

Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Administratorzy serwisu: Wojciech Bednarczyk, Jarosław Wojtuń
kontakt: 261 839 715