XI KNTWRE 2016

W imieniu Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI Konferencji Naukowo-Technicznej "Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej 2016", która odbędzie się w dniach 21 – 23.11.2016r. w Hotelu LAMBERTON w Ołtarzewie.

 

XI KNTWRE jest kolejną okazją do wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami, producentami oraz naukowcami uczestniczącymi w wykorzystaniu i rozwoju systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej. Konferencja jest też miejscem do rozmów bilateralnych i nawiązywania kontaktów roboczych.

 

Tematyka konferencji jest jednym z priorytetów Sił Zbrojnych RP, o czym świadczy objęcie jej patronatem przez Szefa Sztabu Generalnego WP.

 

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.kntwre2016.wat.edu.pl

Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Administratorzy serwisu: Wojciech Bednarczyk, Jarosław Wojtuń
kontakt: 261 839 715