W ramach kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, w Instytucie Telekomunikacji, realizowane jest kształcenie w następujących specjalnościach:

Eksploatacja systemów łączności - obejmują programem wiedzę politechniczną z zakresu systemów telekomunikacyjnych oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych przygotowuje przyszłego oficera pod względem fachowym. Oprócz przedmiotów typowo politechnicznych student zapoznaje się z tajnikami służby wojskowej w roli oficera łączności i informatyki.

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne - obejmują wiedzę politechniczną z zakresu rozpoznania, zakłócania i walki elektronicznej oraz skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Jest to specjalność silnie związana z zapewnieniem bezpieczeństwa wojsk wykonujących zadania w kraju, jak i poza jego granicami. W zakresie przedmiotów specjalistycznych, studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi m.in. z rozpoznaniem i zakłócaniem elektronicznym, rozpoznaniem obrazowym i optoelektronicznym, rozpoznaniem radarowym. Dużo uwagi poświęca się przygotowaniu praktycznemu. W tym celu organizowane są zajęcia praktyczne z wykorzystaniem polowego i stacjonarnego sprzętu specjalistycznego w Centrum Szkolenia RW oraz w jednostkach wojskowych Walki Elektronicznej.

Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Administratorzy serwisu: Wojciech Bednarczyk, Jarosław Wojtuń
kontakt: 261 839 715