Instytut Telekomunikacji realizuje kształcenie:

  • na cywilnych studiach wyższych I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • na studiach wyższych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
  • na studiach doktoranckich (III stopień) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych

Kształcenie na cywilnych studiach I i II stopnia realizowane jest w trzech specjalnościach

  • systemy telekomunikacyjne;
  • systemy teleinformatyczne;
  • systemy cyfrowe.

 

Specjalność systemy telekomunikacyjne kształci specjalistów w zakresie eksploatacji i projektowania urządzeń oraz sieci i systemów telekomunikacyjnych.

Studenci tej specjalności zapoznają się z budową i zasadą działania urządzeń telekomunikacyjnych oraz praktycznie poznają proces projektowania i eksploatacji urządzeń i systemów telekomunikacyjnych podczas ćwiczeń laboratoryjnych w uczelni oraz praktyk w zakładach produkcyjnych i firmach telekomunikacyjnych.
Specjalność systemy telekomunikacyjne przygotowuje do pracy przede wszystkim na stanowiskach technicznych związanych z projektowaniem i eksploatacją urządzeń terminalowych, komutacyjnych, teletransmisyjnych i radiokomunikacyjnych. Ponadto, dzięki zdobytej wiedzy ogólnej i systemowej, absolwenci tej specjalności są przygotowani również do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach zajmujących się marketingiem, projektowaniem lub eksploatacją sieci i systemów telekomunikacyjnych.

 

Specjalność systemy teleinformatyczne kształci specjalistów w zakresie projektowania i eksploatacji sieci i systemów, w których wykorzystywane są zarówno urządzenia telekomunikacyjne, jak i informatyczne.

Studenci tej specjalności w trakcie studiów zapoznają się z budową i zasadą działania sieci i systemów teleinformatycznych oraz praktycznie poznają proces analizy i projektowania systemów teleinformatycznych, zarówno podczas ćwiczeń laboratoryjnych w uczelni, jak i praktyk w zakładach wykorzystujących systemy teleinformatyczne.
Specjalność systemy teleinformatyczne przygotowuje do pracy przede wszystkim na stanowiskach technicznych związanych z projektowaniem i instalowaniem systemów teleinformatycznych oraz ich eksploatacją. Ponadto, dzięki zdobytej wiedzy ogólnej i systemowej, absolwenci tej specjalności są przygotowani również do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach zajmujących się marketingiem technik teleinformatycznych oraz instalowaniem systemów teleinformatycznych i ich administrowaniem.

 

Specjalność systemy cyfrowe kształci specjalistów o wysokich kwalifikacjach w zakresie projektowania układów i systemów cyfrowych, dominujących we współczesnych zastosowaniach elektroniki w urządzeniach profesjonalnych i powszechnego użytku. Będą oni wykorzystywać zintegrowane systemy projektowe do analizy i syntezy urządzeń cyfrowych na poziomie programowalnych (PLD, FPGA) i specjalizowanych (ASIC) układów scalonych oraz na poziomie systemowym z użyciem mikrokontrolerów i technologii „systemu na krzemie” (SoC).

Studenci zapoznają się praktycznie z budową, zastosowaniami i metodami projektowania cyfrowych układów scalonych, o różnych skalach integracji, z użyciem oprogramowania z wiodących firm światowych. W szczególności są to zaawansowane urządzenia precyzyjnej metrologii czasu, będące przedmiotem badań naukowych zespołu dydaktycznego. Dzięki temu możliwe jest włączenie studentów do prac badawczych i projektowania nowoczesnej aparatury elektronicznej z wykorzystaniem najnowszych technologii i literatury naukowej.

Specjalność systemy cyfrowe przygotowuje do pracy na stanowiskach konstruktorów cyfrowych urządzeń elektronicznych, na stanowiskach kierowniczych w przemyśle elektronicznym oraz w zespołach naukowych i interdyscyplinarnych.

Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Administratorzy serwisu: Wojciech Bednarczyk, Jarosław Wojtuń
kontakt: 261 839 715