Zespoły naukowo - badawcze ITK

Nazwa zespołu Kierownik zespołu Główne kierunki działalności zespołu
Zespół inżynierii sieci teleinformatycznych prof. dr hab. inż.
Marek AMANOWICZ
mamanowicz@wat.edu.pl
261 839 974
Architektury Internetu Przyszłości
Militarne zastosowania Internetu Rzeczy
Inżynieria systemów teleinformatycznych
Architektury sieci IPv4 i IPv6
Protokoły sieci teleinformatycznych
Sieci sensoryczne
Mobilne sieci doraźne
Jakość usług w sieciach teleinformatycznych
Cyberbezpieczeństwo systemów sterowania i kontroli (SCADA)
Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
Modelowanie i symulacja sieci teleinformatycznych.
Zespół radiokomunikacji i walki elektronicznej prof. dr hab. inż.
Piotr GAJEWSKI
pgajewski@wat.edu.pl
261 839 250
Systemy bezprzewodowe wąsko i szeroko-pasmowe, bezprzewodowe sieci LAN, systemy komórkowe, radiostacje programowane SDR, radiostacje kognitywne
Bezprzewodowe systemy dostępowe
Taktyczna łączność radiowa KF i UKF
Systemy satelitarne
Systemy walki elektronicznej
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Zespół anten i propagacji fal oraz kompatybilności elektromagnetycznej prof. dr hab. inż.
Marian WNUK
mwnuk@wat.edu.pl
261 839 050
Kompatybilność elektromagnetyczna
Propagacja fal elektromagnetycznych
Systemy antenowe
Zespół techniki cyfrowej dr hab. inż.
Ryszard SZPLET
rszplet@wat.edu.pl
261 837 630
Technika układów cyfrowych
Metrologia odcinków czasowych
Systemy mikroprocesorowe
Zespół systemów telekomunikacyjnych dr hab. inż.
Grzegorz RÓŻAŃSKI
grozanski@wat.edu.pl
261 839 622
Sieci telekomunikacyjne – architektury, techniki i protokoły komunikacyjne, systemy zarządzania
Sieci następnej generacji (NGN) – rozwiązania typu Ethernet End-to-End, IP/MPLS,  MPLS VPN, MPLS-TP, Mobile MPLS
Architektury SDN i NFV w sieciach telekomunikacyjnych
Militarne aspekty bezpieczeństwa komunikacji w sieciach
Jakość usług multimedialnych w sieciach heterogenicznych
Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych